wst ęp

Anna Spyrka, redaktor naczelna
Mariusz Duda. redaktor naukowy

 

 

 PL


 Wstęp


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu drugie wydanie "Sztuki Implantologii". Tytuł od pierwszego numeru uzyskał szerokie grono Czytelników zarówno wśród lekarzy stomatologów, którzy w codziennej praktyce nie stosują implantów jak i wśród osób zajmujących się zawodowo implantologią. Przekonaliśmy się zatem, że istnieje zapotrzebowanie na niezależne czasopismo o tematyce implantologicznej.

W aktualnym numerze prezentujemy Państwu doniesienia związane ze sprawdzonymi i uznanymi metodami leczenia w implantologii stomatologicznej jak również dotyczące nowości na rynku materiałów i urządzeń stosowanych w tej dziedzinie.

W artykule "Zastosowanie błon zaporowych - poprawa prognozy leczenia prowadzonego z zastosowaniem regeneracji kostnej" Ackermann i Kirsch poruszają kwestię wykorzystania błon zaporowych w implantologii, ponieważ zdarza się, że konieczność ich stosowania w niektórych przypadkach bywa kwestionowana przez lekarzy. Przedstawione wyniki badań potwierdzają jednak opinię, że odpowiednio użyta membrana zdecydowanie poprawia efekt leczenia - błony kolagenowe nie tylko pomagają w sterowanej regeneracji kości, ale także służą jako matryca do regeneracji tkanek miękkich.

Polecamy Państwu także pracę "Koncepcja wczesnej implantacji w zębodole poekstakcyjnym w strefie estetycznej" w której D. Buser przedstawia różne aspekty implantacji natychmiastowej prezentując implantację pojedynczego zęba w odcinku przednim szczęki, gdzie względy estetyczne odgrywają kluczową rolę. Możemy zapoznać się ze wskazaniami do przeprowadzenia takich zabiegów jak również z czynnikami ryzyka i niektórymi niedogodnościami postępowania klinicznego.

Artykuł na temat stosowania fibrynowych membran autogennych w regeneracji tkanki kostnej prezentuje pierwsze doniesienia kliniczne dotyczące używania membran naturalnych uzyskiwanych z krwi własnej pacjenta, które uzyskuje sie w odmienny sposób w porównaniu do znanej metody przygotowywania PRP. Nowością jest również przedstawiony w kolejnej pracy syntetyczny materiał odbudowujacy kość NanoBone(R), którego biologiczne podstawy działania zaprezentowano w świetle wstępnych doniesień i wyników badań klinicznych.

Zapraszamy także do zapoznania się z przypadkami leczenia uzupenieniami stałymi i ruchomymi związanymi z rekonstrukcjami implantoprotetycznymi w całkowitym bezzębiu żuchwy i szczęki, polecamy także artykuł na temat opieki pozabiegowej nad pacjentem implantologicznym.

Praca "Podniesienie dna zatoki szczękowej oraz jednoetapowa implantacja z zastosowaniem tytanowej płytki do osteosyntezy dotycząca zastosowania płytek do osteosyntezy jako środka stabilizującego implanty wprowadzane z jednoczsnym zabiegiem sinus liftingu wydaje się być kontrowersyjna ze względu na użycie implantów wciskanych, które obecnie są rzadko stosowane, może jednakże stać się przyczynkiem do dyskusji nad ideą takiego rozwiązania.

Życzymy miłej lektury,

Anna Spyrka redaktor naczelna
Mariusz Duda redaktor naukowy


GB

 


key words:

 


summary: