Anna Spyrka 

 

 PL


VI Międzynarodowy Kongres PSI


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W dniach od 14 do 17 maja odbył się w Wiśle VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Kongresowi towarzyszyły Targi Stomatologiczne, podczas których swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście firm z branży implantologicznej, a także dziedzin pokrewnych.

Tematyka Kongresu oscylowała wokół trzech głównych zagadnień: planowania w implantologii, estetyki w implantologii oraz metod poprawy warunków anatomicznych dla implantacji. Wykłady prowadzone były w kilku blokach: Podium Główne, Podium Aktywnych Implantologów, Podium ICOI, Podium Aspekty Prawne, Podium PSI. Program Kongresu wypełniły także liczne kursy i warsztaty przedkongresowe.

Kurs dla Higienistek i Asystentek Dentystycznych „Podstawy implantologii stomatologicznej dla higienistek i asystentek dentystycznych” poprowadziła Tracy Lennemann, międzynarodowa trenerka, zajmująca się zawodowo higieną jamy ustnej od 1986 roku.

Podczas jednodniowego Kursu Implantoprotetycznego dla Lekarzy i Techników Dentystycznych prelegenci poruszyli zagadnienia planowani, nawigacji i najnowszych rozwiązań w protetyce implantologicznej.

Ostatniego dnia Kongresu zorganizowano kurs Ringtechnika – trójwymiarowa augmentacja kości i implantacja w czasie jednej procedury. Kurs poprowadził dr Bernhard Giesenhagen – specjalista w dziedzinie implantologii, a także autorytet w obszarze technik augmentacyjnych, w szczególności przeszczepie krążków kostnych.


GB

 


key words:

 


summary: