zoptymalizuj

dr Theresa Visarius 

 

 PL

Zoptymalizuj efekty pracy przez stosowanie błony zaporowej Geistlich Bio-Gide® 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Sterowana regeneracja kości (GBR - guided bone regeneration) oraz sterowana regeneracja tkanek (GTR - guided tissue regeneration) stały się standardową procedurą postępowania w implantologii oraz periodontologii optymalizując odtwarzanie tkanek twardych i miękkich. Przez ostatnie 20 lat zgromadzono na świecie liczne dowody naukowe potwierdzające korzyści kliniczne wynikające ze stosowania technik GBR oraz GTR. Kluczem do uzyskania satysfakcjonujących efektów leczenia jest wykorzystanie wielofunkcyjnej błony zaporowej. Jej charakterystyka, poza funkcją klasycznej bariery umożliwiającej uzyskanie najlepszych rezultatów klinicznych, obejmuje: naturalną strukturę, podobieństwo do ludzkich tkanek oraz resorbowalność. Połączenie tych cech prowadzi do uzyskania przewidywalnej regeneracji kości i optymalnego gojenia, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz lepszy wskaźnik przetrwania implantów. Biorąc pod uwagę powyższe twierdzenia, należy stwierdzić, iż unikalna, naturalna dwuwarstwowa błona kolagenowa Geistlich Bio-Gide® jest wiodącą błoną stosowaną w zabiegach sterowanej regeneracji twardych i miękkich tkanek.


GB

 Optimize your success with Geistlich Bio-Gide®


key words:

 


summary:

Guided bone regeneration (GBR) and guided tissue regeneration (GTR) have evolved from a trend into the standard of care in implantology and periodontology for optimizing regeneration of both hard and soft tissues. Over the past 20 years, a significant body of evidence has been generated worldwide that demonstrates the clinical benefit of GBR and GTR. Central to the success of this therapy is the use of a multifunctional membrane. Key membrane features, in addition to the classical barrier function that lead to the best therapeutic outcomes are: natural structures, similarity to human tissue, and resorbability. The combination of these features synergistically leads to predictable bone regeneration, optimal tissue healing, high therapy safety, and better implant survival rate. In this respect, the unique, native, bi-layered, collagen membrane; Geistlich Bio-GideO, has emerged as the leading matrix for bone and soft tissue regeneration.