lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, specjalista periodontolog 

 

 PL


 Jak oczyszczać  powierzchnie implantów? 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Na podstawie dostępnej wiedzy i doświadczeń omówiono specyfikę oczyszczania powierzchni implantów.


GB

 How to clean the surface of implants?


key words:

 


summary:

On the basis of the available knowledge and studies the specific of cleaning implants have been discussed.