badanie

prof. dr Emanuel Bratu, dr Karancsi Olimpiu i dr Sita Radu 

 

 PL

Badanie poziomu kości wokół zintegrowanych z kością implantów stomatologicznych. Badanie kontrolne po roku


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu kształtu implantu na poziom kości wokół implantu.


GB

 Study of bone level around osseintegrated dental implants. One year followup


key words:

 


summary:

The aim of the present study was to evaluate how implant body design influence the bone level around the implants.