jak-postepowac

dr Heike Wanner, Szwajcaria 

 

 PL

Jak postępować z zębodołem poekstrakcyjnym? Skandynawscy specjaliści dyskutują o znaczeniu działań regeneracyjnych po ekstrakcji zęba 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Augmentacja ma kluczowe znaczenie dla zachowania wymiarów wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba oraz dla poprawy funkcjonalnego oraz estetycznego efektu implantacji. Gdy dokonuje się zabiegu implantacji natychmiastowej, konieczne jest wypełnienie szpary pomiędzy implantem a kością za pomocą materiału substytuującego tkankę kostną, jak na przykład Geistlich Bio-Oss® Collagen. Są to główne wnioski z Pierwszego Skandynawskiego Spotkania przy Okrągłym Stole na temat Zębodołów Poekstrakcyjnych, które odbyło się w Kopenhadze w marcu 2009 roku. Spotkanie zostało powszechnie ocenione jako wielki sukces. Dyskusje umożliwiły wymianę poglądów na temat koncepcji leczenia zębodołów poekstrakcyjnych.


GB

How to treat an extraction socket? Scandinavian specialists discuss importance of regenerative measures after tooth extraction

 


key words:

 


summary:

Augmentation is essential to preserve ridge dimensions after tooth extraction and to improve the functional and aesthetic outcome of implant placement. When immediate implant placement is performed, it is necessary to fill the gap between implant and bone with a bone substitute such as Geistlich Bio-Oss® Collagen. These were the main conclusions of the 1st Scandinavian Extraction Socket Round Table Meeting, held in Copenhagen in March 2009. The meeting was generally considered a great success. Discussions provided a platform for the exchange of ideas on treating concepts for extraction sockets.