dr Jan Spieckermann,
dr Ulrich Glase, Chemnitz, Niemcy

 

 PL

Natychmiastowe obciążenie implantów w bezzębnej żuchwie
Postępowanie chirurgiczne, protetyczne i laboratoryjne podczas wykonywania przykręcanego uzupełnienia protetycznego


słowa kluczowe:

Platform Switching, uzębienie resztkowe, bezzębie, 


streszczenie:

Poniżej zaprezentujemy na przykładzie naszej pacjentki postępowanie chirurgiczne, protetyczne i laboratoryjne podczas implantacji natychmiastowej z natychmiastowym obciążeniem implantów w bezzębnej żuchwie.


GB

Immediate loading in the edentulous mandible
Surgical , prosthetic and laboratory procedures with screw-retained prosthetics


key words:

platform switching, screw-retained partially edentulous, edentulous

 


summary:

Based on a clinical case at our dental practice, this case history describes the surgical, prosthetic and laboratory procedures for immediate implant placement with immediate loading in an edentulous mandible.