Nocoń J., Rauch J. 

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 62-63
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/62

Pobierz pełną wersję artykułu

VARIA

Jacek Nocoń1,E,G, Jan Rauch2,E,G

1Oberhausen, Niemcy
2Wadowice, Polska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 14.12.2014. Accepted: 31.01.2015. Published: 02.03.2015

 

 PL

Preparat do regeneracji pooperacyjnych i pourazowych ubytków kostnych


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Polsko-niemiecki zespół badawczy w składzie T. Cieślik (PL), J. Nocoń (DE), J. Rauch (PL) opracował nowy preparat do regeneracji pooperacyjnych i pourazowych ubytków kostnych. Wynalazek otrzymał patent amerykański, (USPTO, Patent Nr.: US 8,303,971 B2) z dnia 6.11.2012: ”PREPARATION FOR REGENERATION OF POSTOPERATIVE, POST-TRAUMATIC BONE DEFECTS AND METHOD FOR IMPLANTATION OF THIS PREPARATION”. oraz patent europejski (EPO, Patent Nr.: EP 2080 528 B1) z dnia 25.06.2014: “PREPARATION FOR REGENERATION OF POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC BONE DEFECTS”. Patent europejski (EPO) jest walidowany w 8 krajach Europy (AT,CH,DE,ES,FR,GB,IT,PL). Patent USA otrzymał I Nagrodę w kategorii Medycyna i Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INPEX (19-21 czerwca 2013 roku w Pittsburghu (PA, USA).


GB

 


key words:

 


summary: