Vasiljevic D., Vasiljevic V. 

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 46-53
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/46

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Dusan Vasiljevic1, Vladan Vasiljevic1

1Friedeburg, Niemcy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.01.2015. Accepted: 12.02.2015.  Published: 02.03.2015

 

 PL

Uzupełnienia stałe w przypadku bezzębia

Rehabilitacja protetyczna szczęki zgodnie z koncepcją All-on-4


słowa kluczowe:

atrofia kości, koncepcja All-on-4, licówki kompozytowe, podniesienie dna zatoki szczękowej, podbudowa tytanowa, stabilność pierwotna, uzupełnienia natychmiastowe, uzupełnienie tymczasowe


streszczenie:

Liczba pacjentów z bezzębiem jest nadal duża. Wielu z nich nie akceptuje użytkowania protez całkowitych i ich życzeniem jest posiadanie uzupełnienia stałego opartego na implantach. Alternatywną jest w ich przypadku koncepcja All-on-4 według prof. Paulo Maló. Do jej zalet należy zaliczyć fakt, że nie wymaga podejmowania zabiegów augementacyjnych – a jeśli już, to w niewielkim zakresie – oraz natychmiastowe zaopatrzenie zwykle czterech implantów w żuchwie lub sześciu w szczęce.


GB

Maxillary rehabilitation using the All-on-4 concept

Immediate fixed teeth – a treatment concept for edentulous patients


key words:

Knochenatrophie, All-on-4-Konzept, Kompositschalen, Sinuslift, Titangerüst, Primärstabiliät, Sofortversorgung, Interimsversorgung


summary:

The number of edentulous patients continues to be substantial. Many of them suffer from having to wear a conventional complete denture and would much prefer a fixed implant-supported denture instead. One possible form of therapy is the All-on-4 treatment concept by Professor Paulo Maló. Advantages of this method are that no or only minimal bone augmentation is required and that the usually four implants in the mandible or the four or six implants in the maxilla can be restored immediately.