Pelekanos S., Vlachopoulos N., Varvatakos D. 

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 39-45
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/39

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Stavros Pelekanos1, Nondas Vlachopoulos1, Dimitris Varvatakos1

1Dept of Prosthodontics University of Athens 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.01.2014     Accepted: 06.02.2015   Published: 02.03.2015

 

 PL

Idealna symbioza: protetyka oparta na implantach i uzupełnienia pełnoceramiczne

Hybrydowy łącznik z dwukrzemianu litu, wykonany techniką CAD/CAM, do wykorzystania w odcinku przednim


słowa kluczowe:

augmentacja kości, łącznik hybrydowy, profil wyłaniania, sterowana regeneracja kości 


streszczenie:

Osteointegracji nie uważa się już dzisiaj za jedyny czynnik określający powodzenie leczenia implantologicznego. Równie ważne są estetyka i funkcjonalność. W obszarze estetycznym szczególnie ważne jest naturalne ukształtowanie konturu dziąseł. Pod tym względem konieczna jest stała praca zespołowa. Ważne jest również stosowanie procedur terapeutycznych opartych na wynikach badań naukowych oraz stosowanie „odpowiednich” materiałów. Na przykładzie opisanego poniżej przypadku przedstawiono wykonanie indywidualnego, hybrydowego łącznika z dwukrzemianu litu (IPS e.max CAD Abutment Solutions), przeznaczonego do stosowania wraz z koroną pełnoceramiczną.


GB

An ideal symbiosis: implant prosthetics and all-ceramics

CAD/CAM manufactured lithium disilicate hybrid abutment for the anterior region


key words:

bone augmentation, hybrid abutment, emerging profile, guided bone regeneration 


summary:

Osseointegration is today no longer considered to be the only factor that determines the success of implant treatment. Esthetics and function play an equally important part. Naturally shaped gingival contours are particularly important in esthetically relevant areas. In this context, consistent teamwork is de rigueur. Using evidence-based treatment procedures and the “right” materials are also of importance. The patient case described below demonstrates the manufacture of a tailor-made lithium disilicate hybrid abutment (IPS e.max CAD Abutment Solutions) for use in conjunction with an all-ceramic crown.