Fairbairn P., Leventis M. 

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 24-32
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/24

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Peter J.M. Fairbairn1,A,D,E,F, Minas Leventis2,A,D,E,F

1Detroit Mercy, Mi, USA oraz Londyn, Wielka Brytania
2Ateny, Grecja

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.01.2015. Accepted: 11.02.2015.  Published: 02.03.2015

 

 PL

Organizm chce się wygoić. Obiecujący nowy materiał wszczepowy w postaci granulatu: opis przypadku


słowa kluczowe:

czynniki wzrostu, osteointegracja, regeneracja kości


streszczenie:

Pomysł ratowania kości po ekstrakcji i wczesnego wszczepiania implantów nie jest nowy – wspominano o tym w 2003 r. [1]. Wczesne wszczepianie oraz stosowanie opracowanych ostatnio syntetycznych materiałów kościozastępczych prowadzi do lepszej regeneracji gospodarza [2]. Po dwunastu latach i ponad 2000 zabiegów skutecznej augmentacji przy użyciu dokładnie tego samego protokołu ochrony kości po ekstrakcji autorzy [4,5] stwierdzili, że praca w zgodzie z procesami gojenia gospodarza zawsze daje korzyści. Inni [3] stosowali również z powodzeniem nowsze materiały alloplastyczne. Protokół chirurgiczny obejmuje trwający trzy tygodnie okres gojenia tkanek miękkich po ekstrakcji, po którym następuje odroczona natychmiastowa implantacja z jednoczesnym wszczepieniem syntetycznego (alloplastycznego), dwufazowego, granulowanego materiału kościozastępczego bez użycia tradycyjnej błony.


GB

The body wants to heal. A promising new particulate graft material: a case study 


key words:

growth factors, osseointegration, bone regeneration 


summary:

The notion of post-extraction bone preservation and early placement of dental implants is not new, having been mentioned in 2003 [1]. Early placement and the use of recently developed synthetic graft materials have yielded enhanced host regeneration [2]. After twelve years and over 2,000 successful grafts using exactly the same protocol in post-extraction bone preservation the authors [4,5] have found consistent benefits when working in harmony with the host’s healing process. Others [3] have also successfully used newer alloplasts. The surgical protocol involves a three-week post-extraction soft-tissue healing period followed by delayed immediate implant placement with a simultaneous synthetic (alloplastic) biphasic particulate graft without a traditional membrane.