Dagnino G. et al. 

SZTUKA IMPLANTOL, Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 4-16
E-ISSN 2392-2834 ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/4

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

Giorgio Dagnino1, Rosario Sentineri2, Andrea Celauro3, Michela Massa4

1DDS, w trakcie szkolenia podyplomowego z dziedzinie chirurgii stomatologicznej, Uniwersytet w Mediolanie, Mediolan, Włochy
2MD, DDS, praktyka prywatna, Genewa, Włochy
3student, Wydział Dentystyczny, Uniwersytet w Genewie, Włochy
4National Institute of Cancer Research (IST), Uniwersytet w Genewie, Włochy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.04.2014. Accepted: 16.02.2015. Published: 02.03.2015

 

 PL

Protokół All-on-4 z wykorzystaniem specjalnych końcówek piezoelektrycznych

Odbudowa całego łuku z wykorzystaniem innowacyjnego protokołu natychmiastowego obciążania: efekt leczenia dwóch przypadków


słowa kluczowe:

bezzębie całkowite, implantacja natychmiastowa, protokół implantologiczny All-on-4 


streszczenie:

Całkowite bezzębie jest powszechnym problemem, który często jest powikłany znaczną utratą kości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch przypadków pacjentek, u których przeprowadzono rehabilitację implantologiczno-protetyczną z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym na czterech implantach („all-on-four”) z użyciem specjalnych końcówek piezoelektrycznych do preparacji tuneli dla implantów dystalnych w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego.


GB

All-on-4 protocol usingprotocol using special piezoelectric inserts

Total rehabilitation of the jaw with an innovative immediate-loading protocol: Outcome of two cases


key words:

totally edentulous arch, immediate implantation, All-on-4 protocol 


summary:

Total edentulism is a common situation and is often complicated by severe bone losses. The purpose of this paper is to report about two patients who received an implant-prosthetic rehabilitation with immediate function on four implants (“All-on-Four”) using special piezoelectric inserts to prepare distal implant tunnels to reduce the risk of injury to the inferior alveolar nerve.