okladka mala sztuka

Drodzy Czytelnicy, 

W zakresie materiałów kościozastępczych istnieją dwa różne trendy: materiały BSM nieresorbowalne lub wykazujące wolną resorpcję i dużą stabilność wymiarów oraz materiały BSM szybciej przebudowywane i prawdopodobnie wykazujące mniejszą stabilność wymiarów. W artykule Materiały kościozastępcze w implantologii stomatologicznej, przegląd materiałów syntetycznych i niesyntetycznych oceniono aktualne wymagania dotyczące materiałów stosowanych w celu augmentacji kości oraz omówiono ich zalety i wady w oparciu o dostępne obecnie wyniki badań. Niestety tylko nieliczne materiały zostały dobrze przebadane i mają dobrą dokumentację. Zastosowanie implantów o mniejszej średnicy lub długości pozwala na łatwe poszerzenie dotychczasowej protezy wyjmowanej oraz na znaczącą poprawę funkcjonalności bez narażania pacjentów na nadmiernie rozległe leczenie chirurgiczne lub protetyczne, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów geriatrycznych. Jak planować u nich leczenie implantologiczne dowiecie się z artykułu Miniimplanty przywracające funkcjonalność protez wyjmowanych. Protetyka na implantach u osób starszych. Odbudowa różowej estetyki jest ważną częścią współczesnej implantologii stomatologicznej, a wszelkie uzupełnienia oparte na implantach, które wymagają kompromisu estetycznego, uznaje się za porażkę - twierdzą autorzy pracy Odbudowa chirurgiczna utraconych brodawek wokół pojedynczego implantu z wykorzystaniem techniki zmodyfikowanej. Opisują w niej zmodyfikowaną procedurę dokoronowo przemieszczonego płata w połączeniu z podnabłonkowym, uszypułowanym płatem łącznotkankowym z preparacją tunelu podniebiennego w celu odbudowy brodawek interproksymalnych. Jej efektem jest wypełnienie całego czarnego trójkąta, pokrycie recesji dziąsłowych na sąsiadujących zębach, znacząca poprawa profilu wyłaniania uzupełnienia opartego na implancie oraz wyraźna poprawa estetyki. Celem artykułu Bezzębna szczęka: wybór odpowiedniego uzupełnienia protetycznego wspartego na implantach jest przedstawienie najważniejszych wytycznych oraz decydujących aspektów w planowaniu właściwego leczenia implantoprotetycznego u pacjentów z bezzębną szczęką. Autorzy skupili się głównie na aspektach estetyki twarzy, na tym, jak podeprzeć tkanki miękkie otaczające usta i czy jest to w ogóle potrzebne, oraz na znaczeniu rynienki wargowej.

Anna Spyrka

redaktor naczelna

 

do sklepu

 

 

spis tresci