dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Uniwersytet Łódzki 

 

 PL

Orientacja marketingowa gabinetu stomatologicznego 


słowa kluczowe:

marketing, poradnie stomatologiczne


streszczenie:

Artykuł przedstawia wybrane zmiany w podaży usług stomatologicznych oraz istotę marketingu strategicznego.

 


GB

 


       Marketing orientation of the dentist's surgery

 


key words:

marketing, dental clinics


summary:

The article presents selected changes in the supply of dental services and the importance of strategic marketing.