8

dr Ian Martin, specjalista chirurgii jamy ustnej i twarzy oraz Gillian Watson, RDH

 

 PL

Opieka stomatologiczna chorych na raka 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Ponieważ postępy terapeutyczne poprawiają obecnie rokowania dla pacjentów z rakiem, coraz więcej stomatologów będzie leczyć pacjentów cierpiących na złośliwe odmiany nowotworowe. Powinniśmy zatem zdać sobie sprawę, że odpowiednie schematy zapobiegawcze i właściwa higiena jamy ustnej mogą zminimalizować powikłania u tych pacjentów, a także poprawić jakość ich życia.

 


GB

Dental care of cancer patients


key words:

 


summary:

As therapeutic advances continue to improve the outlook of patients with cancer, a growing number of dentists will find they have patients in their care who are being treated for malignant disease. It is important, therefore, to be aware how appropriate preventive regimes and timely oral care can minimize complications for these patients and improve their quality of life.