2

dr Justin Glaister

 

 

 PL

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego a rozstrój ogólnoustrojowy: część 1 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W pierwszym z serii artykułów Justin Glaister zajmuje się genezą TMD (dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych) w odniesieniu do anatomii narządu żucia.


GB

Temperomandibular dysfunction and systemic distress: part 1


key words:

 


summary:

In the first part of a series of articles, Justin Glastier looks at the source of TMD and how it relates to dental anatomy.