Renata Pol, Teresa Bachanek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 PL

       Wpływ wyglądu i wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz zatrudnionego personelu na odczucia pacjentów
       Opinia wyrażona w badaniu ankietowym

 


słowa kluczowe:

pacjenci, satysfakcja pacjenta


streszczenie:

       Podstawą sprawnie funkcjonującego gabinetu stomatologicznego, którego usługi lecznicze uzyskują dobrą ocenę pacjentów, są odpowiednie działania materialne i                      organizacyjne oraz właściwa komunikacja interpersonalna.Celem pracy jest przedstawienie opinii pacjentów na temat: jakie znaczenie ma dla nich wyposażenie gabinetu            stomatologicznego, jego kolorystyka oraz personel medyczny. Na podstawie piśmiennictwa i własnych badań ankietowych omówiono wybrane czynniki , które wpływają na          zwiększenie poziomu satysfakcji pacjenta gabinetu stomatologicznego.


GB

 

       The impact of appearance and dental equipment and personnel to the feelings of patients'
       Opinion expressed in the survey

 


key words:

patients dentist, patient satisfaction 


summary:

       The basis for a functioning dental office, the health services get a good grade patients, appropriate action is material and relevant organizational and interpersonal                      communication. The paper presents the opinion of patients about the importance of their dental equipment, its colors and by medical personnel. Based on literature data              and own survey discusses some factors that affect the increase in the level of dental patient satisfaction.