Wojciech Krówczyński 

 

 PL

Zmiany w funkcjonowaniu praktyki stomatologicznej po wejściu w życie projektu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej


słowa kluczowe:

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, platforma cyfrowa, marketing, praktyka stomatologiczna


streszczenie:

Artykuł przedstawia niektóre zmiany na rynku usług medycznych po wdrożeniu projektu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.


GB

Changes in the operation of dental practice after the effective date of the Electronic Medical Records project


key words:

Electronic Medical Records, electronic platform, marketing, dental practice


summary:

       This article presents some of the changes in the market of medical services after the implementation of Electronic Medical Records Project.