5

Walter Denner 

 

 PL

Wypełnienia wysokiej jakości. Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe – alternatywa dla ubytków wszystkich klas


słowa kluczowe:

kompozyty nanohybrydowe, odbudowa minimalnie inwazyjna, zęby boczne


streszczenie:

Wypełnienia kompozytowe wykonywane techniką bezpośrednią wciąż odnoszą same sukcesy. Wypełnienia te są coraz powszechniej akceptowane jako substytut uzupełnień porcelanowych wykonywanych techniką pośrednią, takich jak wkłady i nakłady koronowe, korony częściowe lub licówki. Wybór metody leczenia – bezpośredniej lub pośredniej – zależy między innymi od indywidualnego ryzyka próchnicy, wielkości uzupełnienia oraz możliwości utrzymania suchości pola zabiegowego. Nowoczesne kompozyty nanohybrydowe wykorzystuje się w celu minimalnie inwazyjnej, a zarazem trwałej odbudowy w odcinku przednim i bocznym. Łączą one w sobie stabilność, niezbędną zwłaszcza w zębach bocznych, z optymalną estetyką, jakiej pragną pacjenci. Sposób postępowania przedstawiono na przykładzie przypadku.


GB

High quality restorations. Modern nanohybrid composites – an alternative for all cavity classes 


key words:

nano-hybrid composites, minimally invasive restorations, lateral teeth


summary:

The story of the success of direct composite restorations is ongoing. This type of restoration is increasingly becoming universally accepted as a competitive substitute for indirect ceramic treatment options such as inlays, onlays, partial crowns or veneers. The choice of treatment – direct or indirect – depends, amongst other things, on the individual caries risk, the size of the restoration and the possibilities for keeping the area dry. Modern nano-hybrid composites are used to realize minimally invasive and durable anterior as well as posterior restorations, which combine the stability required in particular for lateral teeth with the optimal aesthetics patients wish for. The case study illustrates the procedure.