Wanderley A.Cesar Jr 

 

 PL

       Kompozyty estetyczne dla zębów i dziąsła
       Prosty sposób odbudowania poczucia własnej wartości

 


słowa kluczowe:

wysoce estetyczne uzupełnienia, uzupełnienia klasy V, odcinek przedni, kompozyt, materiał wypełniający w odcieniach dziąsła 


streszczenie:

W wielu rutynowych przypadkach stomatologicznych stan psychiczny pacjenta odgrywa istotną rolę. W opisanym przypadku klinicznym, wspomnianym pacjentem jest 12-letnia dziewczynka, która nie chciała chodzić do szkoły, ponieważ wstydziła się swojego uśmiechu. Dziewczynka, której zęby 11 i 21 doznały urazu w wyniku upadku i która przechodziła leczenie ortodontyczne w celu wyrównania przyśrodkowych siekaczy, odwiedziła naszą klinikę. Naszym zadaniem było stworzenie strategii rekonstrukcji jej zębów, która przynajmniej tymczasowo poprawiłaby samopoczucie pacjentki, nie wpływając niekorzystnie na przebieg leczenia ortodontycznego. 


GB

 


       Aesthetic Composites for Teeth and Gingiva. A simple method for restoring a feeling of self-esteem

 


key words:

 

       highly aesthetic restorations, class V restorations, anterior region, composite, restorative material in gingiva shades

 


summary:

In many routine dentistry cases, the mental state of the patient plays an important role. Our task was to develop a strategy for reconstruction of her teeth that would restore to the patient, at least temporarily, a feeling of self-esteem without having any adverse effect on her ongoing orthodontic treatment. The reconstruction of the white aesthetics was followed by the restoration of the red aesthetics, i.e. of the gingival area. The result was in line with the patient’s expectations and restored her feeling of self-esteem.