3 

Profesor Montri Chantarmungkorn pracuje w Instytucie Stomatologii Protetycznej na Wydziale Stomatologii Chiang Mai
University (CMU) w Chiang Mai w Tajlandii

 

 

 PL

Procedury cementowania klinicznego o przewidywalnych rezultatach estetycznych – porady 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Cele kształcenia oraz cele ogólne: Niniejszy artykuł służy edukacji w zakresie procedur estetycznych związanych ze spajaniem ceramiki szklanej i jest oparty na prezentacji studium przypadku. Oczekiwane efekty: Czytelnik pozna krok po kroku procedurę wymaganą podczas cementowania klinicznego i jego wynik estetyczny.

 


GB

Clinical cementation procedures for predictable aesthetic results: tips and tricks 


key words:

 


summary:

Education aims and objectives: The article aims to educate the reader in aesthetic adhesive procedures for glass ceramic restorations with the help of a case study. Expected outcomes: The reader will be able to understand the step-by-step procedure required for clinical cementation with aesthetically pleasing results.