dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Uniwersytet Łódzki

 

 

 PL

Orientacja rynkowa gabinetu stomatologicznego – część II


słowa kluczowe:

gabinet stomatologiczny, macierz orientacji rynkowej


streszczenie:

Artykuł przedstawia istotę macierzy orientacji rynkowej gabinetu stomatologicznego i wnioski z niej płynące.


GB

Marketing orientation of the dentist's surgery – part II


key words:

dental clinic, matrix of market orientation


summary:

The article presents the essence of market orientation matrix dental and its implications.