1

dr Justin Glaister 

 

 PL

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego a rozstrój ogólnoustrojowy: część 2 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Cele i założenia edukacyjne

Celem artykułu jest edukacja czytelnika w zakresie problemów anatomicznych zstępujących w kierunku kaudalnym, a związanych z pierwotnym źródłem dysfunkcji szczęk.

Oczekiwane wyniki: Czytelnik zrozumie, jak pewne dolegliwości zgłaszane przez pacjenta mogą być powiązane ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz z nerwami i mięśniami.


GB

Temperomandibular dysfunction and systemie distress: part 2


key words:

 


summary: