2012-04-03

lek.dent. Piotr Eichberger, Poradnia Stomatologiczna Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - kierownik Poradni : lek. dent. Małgorzata Hałdys, Poradnia Protetyki Stomatologicznej - kierownik specjalizacji: dr n. med. Małgorzata Paluszkiewicz 

 

 PL


       Retrakcja dziąsła w wykonawstwie protez stałych - przegląd piśmiennictwa

 


słowa kluczowe:

nici retrakcyjne, retrakcja dziąsła brzeżnego, środki retrakcyjne 


streszczenie:

W pracy omówiono najczęściej stosowane metody i cele retrakcji a także wymieniono niektóre dostępne materiały oraz substancje przydatne w tym postępowaniu.


GB

 


       Gingival retraction in prosthetic proceedings for fixed prostheses – literature survey

 


key words:

retraction cords, gingival retraction, retraction agents


summary:

This articule details the aims of gingival retraction during prosthetic proceedings – fixed prostheses and most common methods of retraction. Moreover author discusses some materials and chemical agents which may be used.