2

lek. dent. Paulina Goszczyńska

 

 PL

Współczesny pogląd na retrakcję dziąsła - przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

metody retrakcji, nici retrakcyjne, retrakcja dziąsła


streszczenie:

W pracy przedstawiono sposoby retrakcji dziąsła. Zwrócono uwagę na następujące metody retrakcji: mechaniczną, mechaniczno-chemiczną i chirurgiczną. Przedstawiono wady i zalety oraz ograniczenia stosowania każdej z nich. Oceniono preparaty chemiczne pod kątem ich klinicznego zastosowania.


GB

The modern view of gingival retraction – review of the literature


key words:

retraction methods, retraction cord, gingival retraction


summary:

The article presents the methods of gingival retraction. The present article describes the following gingival retraction: mechanical, mechanical-chemical and surgical. The article has been carried out to assess advantages, disadvantages and limitations in use of each of them. The chemical agents have been evaluated in terms of clinical application.