62art

Drodzy Czytelnicy,
Na temat powstawania diastemy oraz sposobów jej leczenia można spotkać różne opinie. O ile zdiagnozowanie diastemy nie jest trudne, o tyle zaplanowanie leczenia jest skomplikowane i wymaga przeprowadzenia wielu badań oraz określenia przyczyny powstania wady. Jak osiągnąć zadowalające i stabilne efekty lecznicze? – odpowiedź znajdziecie w artykule Diastema –wielodyscyplinarne zagadnienie.
Nowoczesna stomatologia estetyczna i minimalnie inwazyjna ciągle wzbogaca się o nowe materiały i innowacyjne technologie. W przypadku konieczności przeprowadzenia złożonego leczenia nie należy zapominać również o aspektach psychospołecznych pacjenta. W pracy Minimalnie inwazyjne leczenie protetyczne z zastosowaniem różnych materiałów ceramicznych opisano trudny przypadek złożonej rehabilitacji pacjenta z brakiem zawiązków zębowych. W sytuacji kompleksowego leczenia protetycznego istotne znaczenie ma postępowanie systemowe oraz zastosowanie idealnie dopasowanych do siebie materiałów. Dzięki inteligentnemu połączeniu materiałów udało się przeprowadzić u młodego pacjenta leczenie czynnościowe i estetyczne bez działań chirurgicznych.
Znaczenie leczenia starcia zębów dla stomatologii przyszłości znacznie wzrasta. Dostępne metody odbudowy znacznie startych zębów obejmują materiały stosowane bezpośrednio lub pośrednio, zawsze przy założeniu leczenia minimalnie inwazyjnego, dzięki ulepszonym technikom adhezyjnym. W przypadku nasilonej erozji zębów zębami najciężej dotkniętymi są przednie zęby szczęki. Odbudowa tych zębów z użyciem koron obejmuje znaczną dalszą utratę tkanek, a w wielu przypadkach konieczność leczenia endodontycznego, w tym szyn w celu stabilizacji. Na skutek poszukiwania alternatywnej metody leczenia, która rozwiązałaby te ograniczenia, opracowano metodę minimalnie inwazyjną, tak zwaną Technikę Trójetapową. Celem artykułu Etapy przeprowadzania minimalnie inwazyjnej odbudowy zębów dotkniętych erozją i abrazją w oparciu o technikę CAD/CAM, z wykorzystaniem ceramiki na bazie dwukrzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu (Suprinity®) oraz ceramiki w postaci sieci infiltrowanej polimerami (Enamic®) jest zmodyfikowanie będącej inspiracją autorów Techniki Trójetapowej, opisanej w roku 2008, przy wykorzystaniu technologii projektowania wspomaganej komputerowo (CAD/CAM) na modelu roboczym własnej produkcji.
Czy można odmówić leczenia lub zaprzestać jego kontynuacji? Prawo oraz etyka lekarska przewidują taką możliwość. W artykule Prawno lekarza dentysty do odmowy leczenia omówiono przesłanki do skorzystania z takiego uprawnienia, a także obowiązki z tym związane.

Życzę miłej lektury
Anna Spyrka
redaktor naczelna

spis tresciPobierz pełną wersję