2013-01-07

mgr Wojciech Krówczyński

 

 PL

Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem w gabinecie dentystycznym


słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, higiena pracy, praktyka stomatologiczna, komputer


streszczenie:

Artykuł przedstawia zasady higieny pracy z komputerem oraz jego bezpieczne użytkowanie.


GB

Health and safety of your computer in the dental office


key words:

security, health at work, computer, dental practice


summary:

The article presents principles of health at work to the computer and its safe use.